Soto Ayam

I N G R E D I E N T S 1 whole chicken 3tbsp vegetable oil 2 lemongrass stalks, crushed 3 pieces of lime leaves 1tbsp powdered chicken stock 1tsp sugar S P I C E S 1 7 shallots 5 cloves of garlic 2tsp salt 1tsp white pepper S P I C E…